Czym jest Polski Program Badawczy?

Polski Program Badawczy ma na celu propagowanie odnawialnych źródeł energii oraz instalacji proekologicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Inicjatorzy PPB dostrzegając niewykorzystany potencjał badawczy komercyjnych instalacji z zakresu energetyki odnawialnej, prowadzą działalność zmierzającą do umożliwienia jednostkom edukacyjnym, prowadzenie badań nad efektywnością tychże instalacji, tym samym łącząc świat nauki ze światem biznesu. Weryfikacja uzysków energetycznych instalacji OZE znajdujących się w różnych rejonach Polski, a w konsekwencji analiza ich wpływu na środowisko naturalne, jest bezcennym źródłem rzetelnej wiedzy na temat skuteczności inwestycji ekologicznych oraz ich opłacalności. Pozyskane dane umożliwią wdrażanie innowacyjnych technologii i usług w obszarze odnawialnych źródeł energii, a także będą pomocne dla ustawodawców przy pracach nad ulepszeniem prawodawstwa dotyczącego energetyki odnawialnej.

Certyfikat Polskiego Programu Badawczego

Jednym z wielu przykładów świadczących o naszych kompetencjach i uczciwości względem zarówno Partnerów, jak i Klientów, jest owocna współpraca naszej firmy z Polskim Programem Badawczym, który aktywnie wspieramy w działaniach zmierzających do rozwoju polskiego budownictwa energooszczędnego oraz stosowania w nieruchomościach systemów z zakresu energetyki odnawialnej.